Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Private
Institusjon Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. 2005
Studenter vår Studenter høst
Steinerhøyskolen - 101
Rogaland Høgskole 99 96
Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen 124 268
Norsk Lærerakademi Høgskolen 349 80
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 154 126
Mediehøgskolen Gimlekollen - 4
Dronning Mauds Minne Høgskole 93 50
Sum 819 725