Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Vitenskapelige høgskoler
Institusjon Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Norges musikkhøgskole - 4 7 19 12 11 18 17 17 -
Norges landbrukshøgskole - - - 670 257 230 - - - -
Norges idrettshøgskole - - 105 87 78 78 94 94 343 347
Norges handelshøyskole - - 798 928 913 935 - - - -
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 192 180 166 184 129 156 178 180 232 159
Sum 192 184 1 076 1 888 1 389 1 410 290 291 592 506