Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Universiteter
Institusjon Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 218 346 713 475 365 600 444 324 584 668
Universitetet i Stavanger - - - - - - - - 563 542
Universitetet i Oslo - - - - - - 1 137 1 058 1 007 762
Universitetet i Bergen 551 497 559 626 1 233 1 216 1 063 966 1 061 732
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 286 364 456 362 401 417 538 142 906 696
Sum 1 055 1 207 1 728 1 463 1 999 2 233 3 182 2 490 4 121 3 400