Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskoler
Institusjon Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Samisk høgskole - 38 57 86 65 61 15 28 77 64
Høgskulen i Volda 1 065 756 616 872 724 901 741 676 896 1 045
Høgskolen Stord/Haugesund 235 402 242 228 124 187 109 144 126 296
Høgskolen i Ålesund 53 54 23 41 42 18 17 4 4 55
Høgskolen i Østfold 154 70 310 553 175 133 183 108 264 259
Høgskolen i Vestfold 1 064 664 852 896 761 486 349 243 293 342
Høgskolen i Tromsø 881 891 748 957 1 066 1 086 1 023 1 144 737 1 192
Høgskolen i Telemark 259 333 648 910 691 1 206 1 272 1 504 1 066 1 160
Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 680 1 700 1 819 2 056 1 758 1 748 1 649 1 431 1 292 1 129
Høgskolen i Stavanger 96 155 154 154 273 213 209 123 - -
Høgskolen i Sogn og Fjordane 275 653 683 946 325 499 151 604 455 830
Høgskolen i Oslo 269 264 146 286 179 419 325 471 270 320
Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 141 1 025 1 514 1 528 1 724 1 590 1 300 1 646 2 402 2 125
Høgskolen i Nesna 1 006 1 062 871 887 891 1 066 982 1 143 927 906
Høgskolen i Narvik 88 82 86 154 162 232 75 89 84 42
Høgskolen i Lillehammer 1 122 1 006 1 037 652 - - 328 461 386 502
Høgskolen i Hedmark 514 995 1 648 1 785 2 191 2 172 3 185 2 839 2 252 1 783
Høgskolen i Harstad 315 419 304 401 - - - 210 138 150
Høgskolen i Gjøvik 84 147 239 141 257 317 292 399 356 370
Høgskolen i Finnmark 368 477 351 415 398 388 422 505 382 565
Høgskolen i Buskerud 89 57 86 160 138 222 - - - -
Høgskolen i Bodø 653 617 857 897 870 983 1 381 2 232 1 675 1 893
Høgskolen i Bergen 322 627 535 696 547 561 594 415 385 485
Høgskolen i Akershus 559 536 478 630 712 804 438 661 580 687
Høgskolen i Agder 754 798 608 993 554 619 628 736 609 507
Sum 13 046 13 828 14 912 17 324 14 627 15 911 15 668 17 816 15 656 16 707