Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis instkode | Bytt til - som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Høgskolen i Agder 754 798 608 993 554 619 628 736 609 507
Høgskolen i Akershus 559 536 478 630 712 804 438 661 580 687
Høgskolen i Bergen 322 627 535 696 547 561 594 415 385 485
Høgskolen i Bodø 653 617 857 897 870 983 1 381 2 232 1 675 1 893
Høgskolen i Buskerud 89 57 86 160 138 222 0 0 0 0
Høgskolen i Finnmark 368 477 351 415 398 388 422 505 382 565
Høgskolen i Gjøvik 84 147 239 141 257 317 292 399 356 370
Høgskolen i Harstad 315 419 304 401 0 0 0 210 138 150
Høgskolen i Hedmark 514 995 1 648 1 785 2 191 2 172 3 185 2 839 2 252 1 783
Høgskolen i Lillehammer 1 122 1 006 1 037 652 0 0 328 461 386 502
Høgskolen i Narvik 88 82 86 154 162 232 75 89 84 42
Høgskolen i Nesna 1 006 1 062 871 887 891 1 066 982 1 143 927 906
Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 141 1 025 1 514 1 528 1 724 1 590 1 300 1 646 2 402 2 125
Høgskolen i Oslo 269 264 146 286 179 419 325 471 270 320
Høgskolen i Sogn og Fjordane 275 653 683 946 325 499 151 604 455 830
Høgskolen i Stavanger 96 155 154 154 273 213 209 123 0 0
Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 680 1 700 1 819 2 056 1 758 1 748 1 649 1 431 1 292 1 129
Høgskolen i Telemark 259 333 648 910 691 1 206 1 272 1 504 1 066 1 160
Høgskolen i Tromsø 881 891 748 957 1 066 1 086 1 023 1 144 737 1 192
Høgskolen i Vestfold 1 064 664 852 896 761 486 349 243 293 342
Høgskolen i Østfold 154 70 310 553 175 133 183 108 264 259
Høgskolen i Ålesund 53 54 23 41 42 18 17 4 4 55
Høgskolen Stord/Haugesund 235 402 242 228 124 187 109 144 126 296
Høgskulen i Volda 1 065 756 616 872 724 901 741 676 896 1 045
Samisk høgskole 0 38 57 86 65 61 15 28 77 64
Sum 13 046 13 828 14 912 17 324 14 627 15 911 15 668 17 816 15 656 16 707