Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Vitenskapelige høgskolerNorges idrettshøgskole
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Deltidsstudier - - - - - - 343 347
NIH (uspesifisert underenhet) 105 87 78 78 94 94 - -
Sum 105 87 78 78 94 94 343 347