Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

UniversiteterNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk - - - - 53 110 - - - -
Fakultet for ingeniørvitenskap - - - - 158 68 - - - -
Fakultet for medisin og helsevitenskap - - - - 63 81 - - - -
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap - - - - 127 158 - - - -
NTNU (uspesifisert underenhet) 286 364 456 362 - - 538 142 906 696
Sum 286 364 456 362 401 417 538 142 906 696