Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

UniversiteterUniversitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Det humanistiske fakultet - - 93 113 - - - - - -
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - - - 21 - - - - - -
Det samfunnsvitenskapelige fakultet - - 322 40 - - - - - -
Norges fiskerihøgskole - - 55 44 - - - - - -
Program for læring og praktisk pedagogikk (PLP) - - 127 96 - - - - - -
UiT (uspesifisert underenhet) 218 346 - - 365 600 444 324 584 668
Universitetets senter for etter- og videreutdanning (U-VETT) - - 116 161 - - - - - -
Sum 218 346 713 475 365 600 444 324 584 668