Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

UniversiteterUniversitetet i Oslo
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Det humanistiske fakultet 161 145 241 165
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - 22 8 -
Det medisinske fakultet - - 19 19
Det odontologiske fakultet - 16 - 16
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 157 73 - -
Det teologiske fakultet 54 49 - -
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 765 753 739 562
Sum 1 137 1 058 1 007 762