Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Lillehammer
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Avdeling for helse og sosialfag 295 333 363 112 - - 171 177
Avdeling for kultur- medie- og samfunnsfag 43 52 102 184 - - - -
Avdeling for reiseliv og samfunnsutvikling 784 621 572 356 - - - -
Avdeling for samfunnsvitenskap - - - - - - 215 215
Senter for livslang læring - - - - 328 461 - 110
Sum 1 122 1 006 1 037 652 328 461 386 502