Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Hedmark
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Avdeling for landbruks- og naturfag - - - - - - - 6 - -
Avdeling for lærerutdanning - - 283 435 463 669 1 097 1 132 369 347
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap - - - - - - - - 28 65
Avdeling for sosial- og idrettsfag - - 107 127 163 172 151 256 138 197
Avdeling for økonomi- og ledelsesfag - - 1 258 1 223 1 565 1 331 1 937 1 445 1 717 1 174
HiHe (uspesifisert underenhet) 514 995 - - - - - - - -
Sum 514 995 1 648 1 785 2 191 2 172 3 185 2 839 2 252 1 783