Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Gjøvik
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Avdeling for helsefag 41 95 30 36 42 104 121 121 - -
Avdeling for informatikk og medieteknikk - - - - - - - - 36 50
Avdeling for teknologi 43 52 209 105 215 213 171 278 - -
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse - - - - - - - - 240 251
Institutt for sykepleiefag - - - - - - - - 80 69
Sum 84 147 239 141 257 317 292 399 356 370