Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Telemark
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Avdeling for kultur- og humanistiske fag 2 - - - - - - - - -
Fakultet for allmennvitenskapelige fag - 18 - - - - - - 50 90
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 225 249 - - - - - - 771 810
Fakultet for helse- og sosialfag 32 66 - - - - - - 236 252
Fakultet for teknologiske fag - - - - - - - - 9 8
HiT (uspesifisert underenhet) - - 648 910 691 1 206 1 272 1 504 - -
Sum 259 333 648 910 691 1 206 1 272 1 504 1 066 1 160