Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Oslo
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Administrasjonen - - - 32 31 25 - 45 - -
Avdeling for helsefag - - 8 26 104 188 127 174 101 102
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag - - 110 99 - 4 198 252 139 139
Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier(LUI) - - 28 129 24 94 - - - -
Avdeling for samfunnsfag - - - - 20 108 - - - -
HiO (uspesifisert underenhet) 269 264 - - - - - - - -
Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid (SEFIA) - - - - - - - - 30 79
Sum 269 264 146 286 179 419 325 471 270 320