Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Buskerud
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Fakultet for Helsevitenskap - - 15 14 - -
Fakultet for Teknologi - - 43 62 - -
Fakultet for Økonomi og samfunnsvitenskap - - 28 84 - -
HBu (uspesifisert underenhet) 89 57 - - 138 222
Sum 89 57 86 160 138 222