Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Agder
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Fakultet for helse og idrettsfag - - - - 100 91 46 67 236 100
Fakultet for humanistiske fag - - - - 34 46 90 189 106 87
Fakultet for pedagogikk - - - - - - - 21 30 30
Fakultet for realfag - - - - 11 59 74 28 20 22
Fakultet for økonomi og samfunnsfag - - - - 124 94 222 62 71 94
HiA (uspesifisert underenhet) 754 798 608 993 - - - - - -
Lærerutdanningene - - - - 285 329 196 369 146 174
Sum 754 798 608 993 554 619 628 736 609 507