Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskulen i Volda
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Avdeling for humanistiske fag 57 31 26 47 29 78 55 92 207 297
Avdeling for kurs-, etter- og videreutdanning - - - - - - - - 63 50
Avdeling for lærarutdanning 617 421 290 464 401 368 354 246 308 348
Avdeling for mediefag 17 7 21 19 15 13 7 - - 13
Avdeling for samfunnsfag 374 297 279 342 279 432 325 338 318 337
HiVo (uspesifisert underenhet) - - - - - 10 - - - -
Sum 1 065 756 616 872 724 901 741 676 896 1 045