Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen Stord/Haugesund
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Avdeling for forebyggende helsearbeid (Stord) - - 43 52 - - - - - -
Avdeling for helse og samfunnsfag (Haugesund) 99 99 - - - - - - - -
Avdeling for ingeniørfag (Haugesund) - - 25 38 - - - - - -
Avdeling for lærerutdanning (Stord) 136 303 174 138 - - - - - -
Avdeling Haugesund - - - - 18 40 23 21 17 18
Avdeling Stord - - - - 106 147 86 123 109 278
Sum 235 402 242 228 124 187 109 144 126 296