Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Stavanger
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Avdeling for helse- og sosialfag 18 18 - - 48 56 - -
Avdeling for lærerutdanning 76 75 - - 75 79 - -
Det humanistiske fakultet - - - - - - 75 69
Det samfunnsvitenskapelige fakultet - - - - - - 25 25
HiS (uspesifisert underenhet) - - 154 154 - - - -
Ledelse og stab 2 62 - - 150 78 109 29
Sum 96 155 154 154 273 213 209 123