Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Sogn og Fjordane
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Avdeling for helsefag - - 52 92 - - - - 34 18
Avdeling for lærarutdanning og idrett - - 297 417 - - - - 348 711
Avdeling for samfunnsfag - - 111 116 - - - - - -
Avdeling for økonomi, leiing og reiseliv - - 223 321 - - - - 73 101
HiSF (uspesifisert underenhet) 275 653 - - 325 499 151 604 - -
Sum 275 653 683 946 325 499 151 604 455 830