Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Bergen
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Avdeling for helse- og sosialfag 92 165 180 262 - - - - - -
Avdeling for ingeniør- og økonomifag - - 12 - - - - - - -
Avdeling for lærerutdanning 137 327 225 343 7 68 - - - -
HiB (uspesifisert underenhet) - - - - 540 493 594 415 385 485
Mediesenter (SA) 93 135 118 91 - - - - - -
Sum 322 627 535 696 547 561 594 415 385 485