Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Nord-Trøndelag
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Avdeling for helsefag, Namsos - - - - - - 97 213 149 191
Avdeling for samfunn, næring og natur, Steinkjer - - - - - - 807 983 1 139 870
Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger - - - - - - 383 424 454 404
Avdeling for trafikklærerutdanning - - - - - - 13 26 660 660
HiNT (uspesifisert underenhet) 1 141 1 025 1 514 1 528 1 724 1 590 - - - -
Sum 1 141 1 025 1 514 1 528 1 724 1 590 1 300 1 646 2 402 2 125