Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Harstad
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
HiH (uspesifisert underenhet) - - 304 401 - - - -
Institutt for helse- og sosialfag 299 378 - - - 164 138 150
Institutt for økonomi og samfunnsfag 16 41 - - - 46 - -
Sum 315 419 304 401 - 210 138 150