Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Bodø
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Avdeling for helsefag - - - - 268 328 - - - -
Avdeling for lærerutdanning - - - - 308 322 22 22 - -
Fakultet for biovitenskap og akvakultur - - - - 37 52 8 4 - -
Fakultet for samfunnsvitenskap - - - - 48 118 263 368 310 449
Handelshøgskolen i Bodø - - - - - - 117 391 82 63
HiBo (uspesifisert underenhet) 653 617 857 897 - - - - - -
Profesjonshøgskolen - - - - - - 971 1 287 1 196 1 324
Senter for journalistikk - - - - 87 52 - 20 - -
Sentraladministrasjonen - - - - 122 111 - 140 87 57
Sum 653 617 857 897 870 983 1 381 2 232 1 675 1 893