Institusjoner

Valgte variabler:
Insttype: Private høyskoler Status: Gyldige

Private høyskoler
Institusjon Adresse Postnr Poststed Institusjonens nettside Telefon Telefax Opprettet
Ansgar Teologiske Høgskole Fredrik Fransonsvei 4 4635 KRISTIANSAND S http://www.ansgarhs.no 38106500 38106599 2004/1
Atlantis medisinske høgskole Trondheimsveien 2 0560 OSLO http://www.amh.no 23201100 - 2017/3
Barratt Due Musikkinstitutt Postboks 5344 Majorstuen 0304 OSLO http://www.barrattdue.no 22068686 22566377 -
Bergen Arkitekthøgskole Sandviksbodene 59-61A 5035 BERGEN http://www.bergenarkitektskole.no 55363880 55363881 -
Dronning Mauds Minne Høgskole Thrond Nergaards veg 7 7044 TRONDHEIM http://www.dmmh.no 73805202 73805252 -
Fjellhaug Internasjonale Høgskole Sinsenveien 15 0572 OSLO http://www.fjellhaug.no 23232400 23232410 2004/1
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Postvegen 213 4353 KLEPP STASJON http://www.hlb.no 51799400 - 2004/1
Høyskolen Diakonova Postboks 6716 St. Olavs plass 0130 OSLO http://www.diakonova.no 22986300 22986350 -
Høyskolen for dansekunst Marstrandgata 8 0566 OSLO http://hfdk.no 90113896 - 2016/3
Høyskolen for Ledelse og Teologi Michelets vei 62 1368 STABEKK http://www.hoyskolen.org 67103540 67103569 2005/1
Høyskolen Kristiania Postboks 1190 Sentrum 0107 OSLO http://kristiania.no 22596000 22596451 2008/1
Lovisenberg diakonale høgskole Lovisenberggata 15B 0456 OSLO http://www.ldh.no 22358200 22374934 -
Musikkteaterhøyskolen Trondheimsveien 137 0570 OSLO http://www.musikkteaterhoyskolen.no 95300900 - 2017/1
NLA Høgskolen Postboks 74 Sandviken 5812 BERGEN http://www.nla.no 55540700 55540701 -
Norges dansehøyskole Postboks 2956 Tøyen 0608 OSLO http://www.ndh.no 23241800 - -
Norsk barnebokinstitutt Postboks 2674 Solli 0203 OSLO http://barnebokinstituttet.no 23131370 - 2015/3
Norsk gestaltinstitutt Pilestredet 75 C 0354 OSLO http://gestalt.no 22591650 - 2015/3
NSKI Høyskole Møllergata 9 0179 OSLO http://nski.no 40065006 - 2015/3
Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 0260 OSLO http://www.rshoyskolen.no 22139530 22540590 -
Westerdals Oslo ACT Maridalsveien 17D 0178 OSLO http://www.westerdals.no 22999750 - 2014/3
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)