Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis instkode ¦ Bytt til - som manglende verdi
Status: Organisering:

Andre organisasjoner
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Adresse Postnr Poststed Institusjonens nettside Telefon Telefax Opprettet
Kunnskapsdepartementet 0 9999 USPESIFISERT 0 0 0 0
Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan Abels gate 5A 7030 TRONDHEIM 0 22249090 0 2018/1
Nasjonalbiblioteket 0 9999 USPESIFISERT 0 0 0 0
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Postboks 1708 Vika 0121 OSLO http://www.nokut.no 21021800 21021801 2003/1
Norges forskningsråd 0 9999 USPESIFISERT 0 0 0 0
NSD - Norsk senter for forskningsdata Harald Hårfagres gate 29 5007 BERGEN http://www.nsd.uib.no 55582117 55589650 1971/1
Senter for internasjonalisering av utdanning Postboks 1093 5809 BERGEN http://www.siu.no 0 0 2004/1
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep. 0033 OSLO http://www.ssb.no 62885000 0 1876/1
Universitetssenteret på Svalbard 0 9999 USPESIFISERT 0 0 0 2010/1