Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis instkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Kunsthøyskoler
Institusjon Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Adresse Postnr Poststed Institusjonens nettside Telefon Telefax Opprettet
Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St. Olavs plass 0130 OSLO http://www.khio.no 22995500 22995502 1996/3