Data om økonomi
Dokumentasjon av data om økonomi
NSD DBH NSD : DBH : Økonomidata : Regnskapsoppsett

Regnskapsoppsett


Årstall:
Instkode Institusjon 2008
1.tertial 2.tertial Avlagt årsregnskap Revidert årsregnskap
1110 Universitetet i Oslo Excel Excel Excel Excel 2007
1120 Universitetet i Bergen Excel Excel Excel Excel
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Excel Excel Excel Excel
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Excel Excel Excel Excel
1160 Universitetet i Stavanger Excel Excel Excel Excel
1170 Universitetet for miljø- og biovitenskap Excel Excel Excel PDF
1171 Universitetet i Agder Excel Excel Excel Excel
0232 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Excel Excel Excel Excel
1210 Norges musikkhøgskole Excel Excel Excel Excel
1220 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Excel Excel Excel Excel
1240 Norges handelshøyskole Excel Excel Excel Excel
1250 Norges veterinærhøgskole Excel Excel Excel Excel
1260 Norges idrettshøgskole Excel Excel Excel Excel
0211 Høgskolen i Bodø Excel Excel Excel Excel
0212 Høgskolen i Finnmark Excel Excel Excel Excel
0213 Høgskolen i Harstad Excel Excel Excel Excel
0214 Høgskolen i Narvik Excel Excel Excel Excel
0215 Høgskolen i Nesna Excel Excel Excel 2007 Excel
0216 Høgskolen i Tromsø Excel Excel Excel -
0217 Samisk høgskole Excel Excel Excel Excel 2007
0221 Høgskolen i Nord-Trøndelag Excel Excel Excel Excel 2007
0222 Høgskolen i Sør-Trøndelag Excel Excel Excel Excel
0231 Høgskolen i Bergen Excel Excel Excel Excel
0233 Høgskolen i Sogn og Fjordane Excel Excel Excel Excel
0235 Høgskolen Stord/Haugesund Excel Excel Excel Excel
0236 Høgskulen i Volda Excel Excel Excel Excel
0237 Høgskolen i Ålesund Excel Excel Excel Excel
0251 Høgskolen i Akershus Excel Excel Excel Excel
0252 Høgskolen i Buskerud Excel Excel Excel Excel
0253 Høgskolen i Oslo Excel Excel Excel Excel
0254 Høgskolen i Telemark Excel Excel Excel Excel
0255 Høgskolen i Vestfold Excel Excel Excel Excel
0256 Høgskolen i Østfold Excel Excel Excel Excel
0261 Høgskolen i Gjøvik Excel Excel 2007 Excel Excel
0262 Høgskolen i Hedmark Excel Word 2007 Excel 2007 Excel 2007
0263 Høgskolen i Lillehammer Excel Excel Excel Excel
6220 Kunsthøgskolen i Oslo Excel Excel Excel Excel
6230 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Excel Excel Excel Excel
9220 Senter for internasjonalisering av utdanning Excel Excel Excel Excel 2007