Data om økonomi
Dokumentasjon av data om økonomi
NSD DBH NSD : DBH : Økonomidata : Regnskapsoppsett

Regnskapsoppsett

Skjul insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Periode:
Organisering:

Insttype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. 2009 2010 2011 2012 2013
Belop Belop Belop Belop Belop
02 Statlige høyskoler 0,00 0,00 - 0,01 0,00 0,00
11 Universiteter 0,00 0,00 0,02 0,00 -
12 Statlige vitenskapelige høyskoler 0,00 0,00 0,00 0,00 -
62 Kunsthøyskoler 0,00 0,00 0,00 0,00 -
92 Andre organisasjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,08
Sum 0,00 0,00 0,01 0,00 - 0,08