Data om økonomi
Dokumentasjon av data om økonomi
NSD DBH
Regnskap etter nettobudsjettering

Velg tid
Årstall:
Velg institusjon
eller


NB!
Negative tall i rapportene representerer inntekter, mens positive tall representerer utgifter.

Klasser
 • Klasse 1
 • Eiendeler
 • Klasse 2
 • Gjeld og egenkapital
 • Klasse 3
 • Driftsinntekter
 • Klasse 4
 • Investeringer og vedlikehold
 • Klasse 5
 • Kostnader for arbeidskraft
 • Klasse 6
 • Andre driftskostnader
 • Klasse 7
 • Andre driftskostnader
 • Klasse 8
 • Finansinntekter og -kostnader, ekstraord. inntekter og kostnader
 • Klasse 9
 • Interne transaksjoner

  Full oversikt over klasser og grupper: HTML-dokument