Data om økonomi
Dokumentasjon av data om økonomi
NSD DBH Tertialrapportering: Bruttobudsjetterte institusjoner


Velg Årstall
Ă…rstall:
Velg rapport:
01.01-30.04
01.01-31.08
01.01-31.12
Velg institusjon: