Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

VID vitenskapelige høgskole
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
1-årig Videreutdanning i Kreftsykepleie 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Avsluttende semester i praktisk teologi, ASPT 1.00 30.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi C
Bachelor i bibeloversettelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Bachelor i ergoterapi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ergoterapeututdanning D
Bachelor i ergoterapi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ergoterapeututdanning D
Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i religion og interkulturell kommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i religion, kultur og globalisering 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i samfunnsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i sosialt arbeid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i sosialt arbeid, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i sosialt arbeid, heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i sykepleie - Enkeltemner 1.00 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie - studiested Haraldsplass 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie, Bergen 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie, Oslo 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i teologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Bachelor i vernepleie - deltid tilbud i kommunen 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i vernepleie deltid, Bergen 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i vernepleie, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i vernepleie, heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelorutdanning i sykepleie, studiested Betanien 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Diakoni, enkeltemner 0.50 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Enkeltemner bachelornivå 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemner for tverrfaglig videreutdanning i veiledning 0.30 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet IS
Enkeltemner masternivå 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Erfaringsbasert master i verdibasert ledelse, deltid 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Etisk refleksjonsveiledning, enkeltemne 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Faglig veiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Fri bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet E
Innledende semester i praktisk teologi, ISPT 1.00 30.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi C
International Exchange Students 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
International Exchange students, Nursing 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Kognitiv terapi for Rask psykisk helsehjelp 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Lederutdanning i Oslo kommune, masternivå 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Master diakoni deltid (Erstad Sk ndal) 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master diakoni heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i diakoni, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i diakoni, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i diakoni, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i Diakoni, enkeltemner 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Master i diakoni, heltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i familieterapi og systemisk praksis, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i familieterapi og systemisk praksis, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i globale studier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre, enkeltemner 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre, heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i helsetjenester til eldre - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i interkulturelt arbeid 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i medborgerskap og samhandling, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i medborgerskap og samhandling, enkeltemner 1.00 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Master i medborgerskap og samhandling, heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i sosialt arbeid, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i sosialt arbeid, enkeltemner 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Master i sosialt arbeid, heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i teologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi C
Master i verdibasert ledelse - deltid 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i verdibasert ledelse, deltid 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i verdibasert ledelse, heltid 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of diakonia and christian social practice 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Mastergrad i praktisk teologi 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Teologi D
Masterstudium i diakoni, heltid 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Organisasjon i praksis 1.00 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Organisering og ledelse 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Ph.d. - Diakoni, verdier og profesjonell praksis 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
Phd single courses 1.00 15.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
Philosophiae doctor (PhD) - Misjon og globale studier 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teologi DG
Praktisk teologisk utdanning 1.00 60.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi -
Profesjonsstudium i teologi 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi D
Trening av sosial kompetanse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i etisk refleksjon 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Utdanning for kontorfaglig ansatte Lovisenberg 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utdanning for kontorfaglig ansatte 2. år Lovisenberg 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap IS
Utdanning for kontorfaglig ansatte Diakonhjemmet sykehus 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag IS
Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i Avansert gerontologi 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Videreutdanning i avansert gerontologi, deltid (60 stp) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i avansert gerontologi, heltid (60 stp) 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis 0.50 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Videreutdanning i kommunehelsetjeneste 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid (60 stp) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid (60 stp) 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i legevaktsykepleie 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i mindfulness 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Videreutdanning i palliativ sykepleie 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i samarbeidende praksis i terapi 0.30 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i sosial kompetanse 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Videreutdanning i veiledning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Videreutdanning i veiledning for studentveiledere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Årsstudium i trosopplæring, deltid - nett 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teologi F
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i samfunnsfag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F