Internasjonalisering i UH-sektoren: Tabeller fra Tilstandsrapporten 2016

Tabellene i dette dokumentet ble opprinnelig utarbeidet av NSD til Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport for universiteter og høyskoler 2016.

Filen ble generert den 25.05.2016.

Innhold

  1. Internasjonale fellesgrader 2010–2015. Antall
  2. Fremmedspråklige utdanningstilbud 2007–2015. Antall og prosent endring
  3. Fremmedspråklige utdanningstilbud 2007–2015. Prosent av det totale fagtilbudet
  4. Kandidater med utveksling fordelt på nivå, 2015. Antall og prosent
  5. Kandidater med utveksling per institusjon, 2015. Antall og prosent
  6. Artikler med internasjonalt samforfatterskap per UH-institusjon 2010-2015. Antall og prosent
  7. Utreisende utvekslingsstudenter 2006–2015. Antall, prosent endring siste år og utvekslingsandel 2015
  8. Prosent utvekslingsstudenter (inn + ut) og studenter under kvoteprogram av registrerte studenter 2006-2015
  9. Utenlandske studenter av alle registrerte studenter 2006–2015. Prosent
  10. Erasmusstudenter 2015

Tabell 1 Internasjonale fellesgrader 2010–2015. Antall

  2010     2011     2012     2013     2014     2015  
Nord universitet 2 6 3 4 4 4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - - 2 2 2 2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 8 9 9 9 8 8
Universitetet i Agder - - - 1 1 1
Universitetet i Bergen 6 6 6 6 6 6
Universitetet i Oslo 2 3 3 6 7 8
Universitetet i Stavanger 1 2 2 3 3 4
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1 1 1 1 1 2
Delsum universiteter 20 27 26 32 32 35
Norges idrettshøgskole 1 1 1 3 3 3
Delsum statlige vitenskapelige høyskoler 1 1 1 3 3 3
Høgskolen i Oslo og Akershus 2 2 3 3 2 2
Høgskolen i Sørøst-Norge - 2 2 3 3 3
Høgskolen i Østfold - 1 1 1 1 2
Delsum statlige høyskoler 2 5 6 7 6 7
Høyskolen Diakonova - 1 1 1 - -
Westerdals Oslo ACT - - - - 1 -
Delsum private høyskoler - 1 1 1 1 -
Sum 23 34 34 43 42 45

Kilde: NSD
Tabell 2 Fremmedspråklige utdanningstilbud 2007–2015. Antall og prosent endring

  2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     Endring 2014-15  
                                      Antall     Prosent  
NU 85 106 164 137 120 135 129 127 166 39 31
NMBU 241 238 246 235 226 237 236 225 280 55 24
NTNU 700 816 1 114 1 183 1 198 1 210 1 260 1 348 1 424 76 6
UiA 103 153 156 171 178 172 187 180 189 9 5
UiB 131 174 195 341 379 435 460 535 584 49 9
UiO 441 444 477 495 578 570 592 620 655 35 6
UiS 71 96 125 149 162 190 244 280 312 32 11
UiT 61 273 359 384 440 480 511 536 563 27 5
Delsum U 1 833 2 300 2 836 3 095 3 281 3 429 3 619 3 851 4 173 322 8
AHO 5 39 30 8 10 34 26 13 53 40 308
HiM 59 57 60 66 70 75 78 40 50 10 25
NHH - 114 164 156 156 149 172 165 186 21 13
NIH 8 7 2 - 1 1 1 - - - -
Delsum SVH 72 217 256 230 237 259 277 218 289 71 33
HiB - 6 48 56 49 43 41 37 18 - 19 - 51
HiHe 20 39 34 41 37 33 46 51 71 20 39
HiL 1 7 6 6 5 5 7 9 9 0 0
HiOA 69 88 85 90 99 94 85 65 81 16 25
HiSF 20 27 29 - - 29 28 27 27 0 0
HSN 80 83 33 76 137 169 176 247 265 18 7
HiVo 32 37 16 12 9 8 9 13 18 5 38
HiØ 21 23 22 34 50 45 49 44 38 - 6 - 14
HSH 17 23 20 20 18 19 10 24 47 23 96
SH - 35 57 - - 2 - 1 7 6 600
Delsum SH 260 368 350 335 404 447 451 518 581 63 12
KHiB - 12 12 12 12 12 - - - - -
KHiO 20 24 - - - - 1 1 - - -
Delsum KHS 20 36 12 12 12 12 1 1 - - -
MF 12 11 13 15 21 16 16 22 26 4 18
BI 168 227 208 265 323 354 311 186 264 78 42
VID - 3 3 - - - 1 6 9 3 50
Delsum PVH 180 241 224 280 344 370 328 214 299 85 40
BA - - - - - - 1 2 2 0 0
DMMH - 2 4 1 3 1 - 2 2 0 0
FIH 1 2 - - - - - - - - -
HLT - - - 4 6 9 10 20 20 0 0
LDH 4 7 - - - - - - - - -
NLA 8 8 9 6 4 8 11 8 9 1 13
RS 1 2 1 4 5 8 8 7 5 - 2 - 29
Delsum PH 14 21 14 15 18 26 30 39 38 - 1 - 3
Sum 2 379 3 183 3 692 3 967 4 296 4 543 4 706 4 841 5 380 539 11

Antall emner med undervisningsspråk ulikt norsk (bokmål/nynorsk) det er avlagt eksamen i. Språkutdanninger, samt emner med ukjent undervisningsspråk teller ikke med. Ingen begrensning ift. studienivå; fremmedspråklige emner på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) teller også med. Data tilgjengelig f.o.m. 2007.


Kilde: NSD
Tabell 3 Fremmedspråklige utdanningstilbud 2007–2015. Prosent av det totale fagtilbudet

  2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  
NU 4,6 5,9 7,6 8,0 7,2 8,3 8,1 7,7 10,2
NMBU 28,8 28,4 29,9 28,4 26,8 27,9 27,8 25,7 31,2
NTNU 15,7 19,5 25,6 26,7 26,7 26,4 27,2 28,8 30,6
UiA 9,1 13,8 14,1 15,3 15,2 14,4 15,5 15,3 15,3
UiB 8,4 11,3 12,7 21,3 23,0 26,0 26,0 30,1 31,8
UiO 16,8 17,9 19,4 20,2 22,3 22,1 23,0 24,1 25,6
UiS 7,3 9,7 12,6 14,5 15,9 17,8 21,7 24,2 27,6
UiT 2,8 12,6 14,7 17,1 19,4 21,2 20,8 22,4 24,0
Delsum U 11,8 15,2 17,9 20,1 20,9 21,6 22,3 23,7 25,6
AHO 4,9 37,1 26,3 7,6 9,0 31,8 22,6 9,6 43,4
HiM 25 24,4 25,2 27,6 25,3 25,8 25,3 13,2 15,4
NHH 0 32,1 43,0 41,2 40,4 40,3 43,7 41,7 46,3
NIH 3,6 3,1 1,1 0 0,6 0,5 0,6 0 0
Delsum SVH 6,1 16,7 19,8 17,7 17,6 18,7 19,5 15,2 20,2
HiB 0 0,7 5,4 6,3 5,4 4,6 4,3 3,9 2,0
HiHe 2,1 4,2 3,7 4,4 4,1 3,5 4,8 5,6 7,6
HiL 0,4 2,2 1,9 1,8 1,5 1,5 2,0 2,6 2,6
HiOA 4,5 5,8 5,4 5,9 6,6 6,0 5,1 3,9 4,8
HiSF 6,5 8,2 8,2 0 0 6,8 6,1 6,0 6,1
HSN 4,1 4,1 1,4 3,4 6,1 7,4 7,5 10,5 11,4
HiVo 9,7 10,8 5,4 4,1 2,9 2,3 2,4 3,4 4,4
HiØ 3,9 4,2 4,1 5,8 8,3 6,8 7,0 6,7 5,9
HSH 4,0 4,8 4,0 3,9 3,4 3,6 2,0 4,8 9,5
SH 0 48,6 68,7 0 0 5,1 0 2,1 10,6
Delsum SH 3,6 4,9 4,5 4,3 5,2 5,5 5,4 6,3 7,1
KHiB 0 21,8 20,7 19,4 19,7 21,4 0 0 0
KHiO 4,5 6,2 0 0 0 0 0,3 0,3 0
Delsum KHS 4,1 8,1 2,8 2,8 3,2 3,2 0,2 0,3 0
MF 4,9 4,5 5,1 6,9 9,7 7,8 7,0 10,8 11,8
BI 24,1 31,4 27,2 32,2 29,5 32,9 33,3 23,6 34,9
VID 0 0,8 0,6 0 0 0 0,2 1,2 1,8
Delsum PVH 13,7 18,1 14,4 18,8 19,2 20,9 19,5 14,2 20,2
BA 0 0 0 0 0 0 25 50 50
DMMH 0 2,9 5,9 1,2 3 0,7 0 1,6 1,3
FIH 0,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0
HLT 0 0 0 10,8 12,2 13,8 18,5 29,9 32,3
LDH 7,5 16,3 0 0 0 0 0 0 0
NLA 3,8 3,7 3,6 1,5 1,1 1,8 2,6 1,9 2,1
RS 16,7 33,3 20 15,4 15,6 21,1 15,4 14,6 11,4
Delsum PH 1,8 2,6 1,6 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 2,3
Sum 8,9 12,0 13,3 14,4 15,2 15,7 15,9 16,5 18,3

Antall emner med undervisningsspråk ulikt norsk (bokmål/nynorsk) som andel av totalt antall emner. Kun emner det er avlagt eksamen i teller med. Språkutdanninger, samt emner med ukjent undervisningsspråk er holdt utenfor både fremmedspråklige og det totale antall emner. Ingen begrensning ift. studienivå.


Kilde: NSD
Tabell 4 Kandidater med utveksling fordelt på nivå, 2015. Antall og prosent

  2015  
  Kandidater     Kandidater med utveksling     %  
Lavere nivå 27 901 3 402 12,2
Høyere nivå 11 470 1 735 15,1
Integrert mastergrad/profesjon 4 058 1 348 33,2
Sum 43 429 6 485 14,9

Egenfinansierte kandidater, 2015, med et avsluttet utvekslingsopphold i utlandet av minst tre måneders varighet. Beregning basert på innrapporterte utvekslingsopphold for kandidaten i perioden 2010 høst til 2015 høst, uavhengig av studieprogram og type utvekslingsavtale. Kandidater på studieprogrammer med mindre enn 120 studiepoeng teller ikke med på lavere nivå.


Kilde: NSD
Tabell 5 Kandidater med utveksling per institusjon, 2015. Antall og prosent

  2015  
  Kandidater     Kandidater med utveksling     %  
NU 1 722 71 4,1
NMBU 1 078 212 19,7
NTNU 6 389 1 222 19,1
UiA 1 875 317 16,9
UiB 2 503 708 28,3
UiO 4 317 810 18,8
UiS 1 793 175 9,8
UiT 2 467 236 9,6
Delsum U 22 144 3 751 16,9
AHO 120 35 29,2
HiM 354 22 6,2
NHH 1 115 630 56,5
NIH 261 36 13,8
NMH 121 17 14,1
Delsum SVH 1 971 740 37,5
HiB 1 596 241 15,1
HiHe 988 72 7,3
HiL 870 107 12,3
HiOA 3 496 372 10,6
HiSF 697 44 6,3
HSN 2 614 234 9,0
HiVo 485 102 21,0
HiØ 886 73 8,2
HSH 432 31 7,2
SH 18 0 0,0
Delsum SH 12 082 1 276 10,6
KHiB 114 30 26,3
KHiO 183 13 7,1
Delsum KHS 297 43 14,5
MF 174 11 6,3
BI 4 345 457 10,5
VID 609 60 9,9
Delsum PVH 5 128 528 10,3
ATH 43 2 4,7
BDM 10 0 0,0
BA 24 7 29,2
EH 20 0 0,0
DMMH 272 26 9,6
FIH 21 0 0,0
HLB 7 0 0,0
HD 99 8 8,1
HLT 45 0 0,0
HK-M 424 36 8,5
LDH 173 31 17,9
NLA 285 16 5,6
NDH 28 3 10,7
RS 26 0 0,0
W-ACT 330 18 5,5
Delsum PH 1 807 147 8,1
Sum 43 429 6 485 14,9

Egenfinansierte kandidater, 2015, med et avsluttet utvekslingsopphold i utlandet av minst tre måneders varighet. Beregning basert på innrapporterte utvekslingsopphold for kandidaten i perioden 2010 høst til 2015 høst, uavhengig av studieprogram og type utvekslingsavtale. Kandidater på studieprogrammer med mindre enn 120 studiepoeng teller ikke med på lavere nivå.


Kilde: NSD
Tabell 6 Artikler med internasjonalt samforfatterskap per UH-institusjon 2010-2015. Antall og prosent

  2010     2011     2012     2013     2014     2015  
  Artikler med
internasjonalt
samforfatterskap  
  Artikler totalt     Andel     Artikler med
internasjonalt
samforfatterskap  
  Artikler totalt     Andel     Artikler med
internasjonalt
samforfatterskap  
  Artikler totalt     Andel     Artikler med
internasjonalt
samforfatterskap  
  Artikler totalt     Andel     Artikler med
internasjonalt
samforfatterskap  
  Artikler totalt     Andel     Artikler med
internasjonalt
samforfatterskap  
  Artikler totalt     Andel  
NU 38 144 26,4 51 177 28,8 67 206 32,5 65 189 34,4 87 235 37,0 96 255 37,6
NMBU 355 788 45,1 447 865 51,7 581 1 049 55,4 498 884 56,3 530 945 56,1 514 883 58,2
NTNU 811 2 438 33,3 1 108 2 833 39,1 1 293 3 317 39,0 1 384 3 331 41,5 1 476 3 328 44,4 1 605 3 680 43,6
UiA 95 298 31,9 91 319 28,5 150 417 36,0 243 486 50 244 507 48,1 217 476 45,6
UiB 1 013 2 137 47,4 1 223 2 369 51,6 1 404 2 593 54,1 1 401 2 579 54,3 1 377 2 491 55,3 1 506 2 649 56,9
UiO 1 527 3 744 40,8 1 809 4 181 43,3 2 050 4 436 46,2 1 967 4 159 47,3 2 176 4 461 48,8 2 439 4 657 52,4
UiS 102 340 30 134 422 31,8 162 457 35,4 126 406 31,0 171 449 38,1 202 525 38,5
UiT 492 1 184 41,6 543 1 300 41,8 657 1 375 47,8 655 1 363 48,1 698 1 447 48,2 793 1 616 49,1
HiM 24 64 37,5 28 71 39,4 26 62 41,9 24 58 41,4 23 62 37,1 36 94 38,3
NHH 62 160 38,8 51 152 33,6 56 152 36,8 51 150 34 80 164 48,8 84 170 49,4
NIH 59 137 43,1 60 144 41,7 95 186 51,1 126 233 54,1 133 226 58,9 134 223 60,1
NMH 0 7 0 - - - - - - - - - 0 19 0 1 12 8,3
HiB 41 120 34,2 107 199 53,8 57 140 40,7 118 205 57,6 122 219 55,7 107 234 45,7
HiHe 25 77 32,5 43 100 43 56 112 50 50 115 43,5 74 155 47,7 58 150 38,7
HiL 10 69 14,5 12 88 13,6 19 79 24,1 11 58 19,0 18 65 27,7 14 73 19,2
HiOA 68 326 20,9 66 302 21,9 67 323 20,7 55 340 16,2 108 450 24 133 526 25,3
HiSF 15 53 28,3 20 53 37,7 20 62 32,3 17 61 27,9 27 67 40,3 27 76 35,5
HSN 64 239 26,8 75 280 26,8 97 354 27,4 142 414 34,3 173 466 37,1 177 436 40,6
HiVo 3 34 8,8 3 59 5,1 4 30 13,3 5 47 10,6 1 41 2,4 1 48 2,1
HiØ 3 51 5,9 4 48 8,3 8 72 11,1 6 71 8,5 24 86 27,9 24 86 27,9
HSH 11 66 16,7 12 57 21,1 9 57 15,8 30 77 39,0 22 52 42,3 18 62 29,0
SH 1 13 7,7 2 18 11,1 1 18 5,6 0 5 0 3 11 27,3 0 20 0
MF 0 27 0 1 47 2,1 1 34 2,9 4 44 9,1 5 64 7,8 3 57 5,3
BI 48 185 25,9 47 167 28,1 67 191 35,1 80 180 44,4 89 211 42,2 93 181 51,4
VID 8 90 8,9 2 61 3,3 8 63 12,7 8 64 12,5 12 82 14,6 14 89 15,7
ATH 4 7 57,1 0 7 0 0 10 0 0 5 0 0 8 0 0 6 0
DMMH 4 17 23,5 2 12 16,7 4 19 21,1 0 19 0 1 14 7,1 5 25 20
FIH 0 1 0 0 7 0 0 3 0 1 10 10 0 19 0 0 12 0
HLB - - - 0 0 0 0 1 0 - - - - - - 0 3 0
HD 3 12 25 2 3 66,7 1 6 16,7 1 12 8,3 1 7 14,3 7 15 46,7
HLT - - - - - - - - - 0 2 0 1 2 50 0 5 0
HK-M 11 22 50 15 29 51,7 12 26 46,2 3 23 13,0 2 18 11,1 20 40 50
LDH 6 15 40 9 21 42,9 5 19 26,3 15 26 57,7 12 25 48 1 17 5,9
NLA 2 19 10,5 1 22 4,5 2 27 7,4 1 32 3,1 1 28 3,6 7 35 20
RS 0 2 0 1 4 25 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0
W-ACT 4 11 36,4 6 13 46,2 7 15 46,7 16 30 53,3 12 25 48 13 37 35,1

Tabellen viser prosentandel periodikaartikler med minst en internasjonal forfatteradresse.


Kilde: NSD
Tabell 7 Utreisende utvekslingsstudenter 2006–2015. Antall, prosent endring siste år og utvekslingsandel 2015

  2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     Endring 2014-15     Utvekslings-
andel i 2015  
                                          Antall     Prosent      
NU 60 48 84 61 67 46 53 78 73 59 - 14 - 19 0,5
NMBU 58 74 72 102 117 143 141 141 116 144 28 24 2,8
NTNU 644 516 582 634 869 897 910 860 947 963 16 2 2,6
UiA 244 208 211 241 281 321 378 335 350 376 26 7 3,4
UiB 470 533 468 515 534 576 693 683 624 588 - 36 - 6 3,8
UiO 800 684 661 687 719 710 696 697 661 583 - 78 - 12 2,1
UiS 99 95 106 160 182 129 152 181 164 205 41 25 2,0
UiT 165 166 225 173 188 189 182 261 200 198 - 2 - 1 1,3
Delsum U 2 540 2 324 2 409 2 573 2 957 3 011 3 205 3 236 3 135 3 116 - 19 - 1 2,4
AHO 5 29 17 29 21 30 37 32 30 30 0 0 4,7
HiM 11 15 11 9 5 9 9 6 17 17 0 0 0,8
NHH 239 216 308 328 357 384 438 441 535 527 - 8 - 1 15,8
NIH 14 8 2 3 13 44 53 35 39 44 5 13 4,3
NMH 28 11 19 17 10 19 14 13 17 14 - 3 - 18 2,0
Delsum SVH 297 279 357 386 406 486 551 527 638 632 - 6 - 1 8,1
HiB 174 137 219 189 240 226 262 226 268 240 - 28 - 10 3,1
HiHe 34 82 35 33 41 88 85 87 79 76 - 3 - 4 1,1
HiL 70 91 92 111 101 101 106 82 88 86 - 2 - 2 2,0
HiOA 243 257 287 303 356 410 354 373 428 322 - 106 - 25 1,8
HiSF 34 32 32 38 38 61 30 40 34 37 3 9 1,1
HSN 91 92 104 111 106 143 166 229 224 279 55 25 1,8
HiVo 136 137 103 95 104 106 146 103 90 113 23 26 3,0
HiØ 63 67 70 45 25 58 43 69 64 62 - 2 - 3 1,2
HSH 39 64 54 63 56 48 43 33 32 32 0 0 1,1
SH - - - - - - - - - 1 - - 0,7
Delsum SH 884 959 996 988 1 067 1 241 1 235 1 242 1 307 1 248 - 59 - 5 1,8
KHiB 29 26 24 25 28 16 18 10 31 26 - 5 - 16 8,0
KHiO 6 10 13 11 14 20 15 13 7 14 7 100 2,6
Delsum KHS 35 36 37 36 42 36 33 23 38 40 2 5 4,7
MF 5 6 3 5 7 7 15 7 20 11 - 9 - 45 0,9
BI 294 315 338 420 459 639 481 493 426 499 73 17 2,4
VID 13 7 21 21 25 39 45 45 67 60 - 7 - 10 1,7
Delsum PVH 312 328 362 446 491 685 541 545 513 570 57 11 2,2
ATH - - - 1 - - - - - - - - 0
BDM - - - 4 3 - 3 4 1 2 1 100 2,4
BA 7 - 1 4 5 1 9 9 5 6 1 20 4,0
EH - - - - - - - - 1 - - - -
DMMH 18 25 25 34 38 45 52 32 24 27 3 13 2,2
FIH - - - - - - - 1 - - - - 0
HLB - - - - - - - - - - - - 0
HD 2 3 7 2 1 9 6 3 7 2 - 5 - 71 0,3
HLT - - - - - - - - - - - - 0
HK-M - - 21 18 15 25 15 41 35 44 9 26 1,6
LDH 12 8 16 18 23 30 6 24 35 25 - 10 - 29 2,8
NLA 9 7 8 2 1 2 7 5 5 17 12 240 0,8
NDH - - - - - 1 3 3 5 3 - 2 - 40 3,7
RS - - - - - - - - - - - - 0
W-ACT - - - - 1 1 - 3 9 17 8 89 0,9
Delsum PH 48 43 78 83 87 114 101 125 127 143 16 13 1,4
Sum 4 116 3 969 4 239 4 512 5 050 5 573 5 666 5 698 5 758 5 749 - 9 0 2,3

Tabellen viser totalt antall utreisende utvekslingsstudenter på årsbasis, med unntak av individbaserte avtaler og programmer på forskerutdanning. Utvekslingsandelen er beregnet som prosent av totalantallet registrerte studenter (høst, egenfinansiert).


Kilde: NSD
Tabell 8 Prosent utvekslingsstudenter (inn + ut) og studenter under kvoteprogram av registrerte studenter 2006-2015

  2006     2007     2008     2009     2010  
  Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel  
NU 145 8 603 1,7 151 8 723 1,7 163 9 461 1,7 187 9 705 1,9 181 9 894 1,8
NMBU 182 3 378 5,4 213 3 402 6,3 208 3 583 5,8 243 3 738 6,5 215 4 217 5,1
NTNU 1 374 29 078 4,7 1 345 28 758 4,7 1 463 29 417 5,0 1 588 30 751 5,2 1 991 31 583 6,3
UiA 402 7 661 5,2 368 7 502 4,9 346 7 732 4,5 440 8 201 5,4 488 8 766 5,6
UiB 1 140 15 712 7,3 1 148 14 552 7,9 1 142 14 172 8,1 1 130 14 083 8,0 1 202 14 359 8,4
UiO 1 493 29 753 5,0 1 452 27 363 5,3 1 451 27 030 5,4 1 591 27 700 5,7 1 712 27 261 6,3
UiS 191 6 928 2,8 189 7 441 2,5 228 7 579 3,0 305 8 209 3,7 344 8 351 4,1
UiT 550 12 373 4,4 513 11 516 4,5 593 11 436 5,2 544 12 161 4,5 554 12 570 4,4
Delsum U 5 477 113 486 4,8 5 379 109 257 4,9 5 594 110 411 5,1 6 028 114 548 5,3 6 687 117 000 5,7
AHO 40 425 9,4 59 475 12,4 53 502 10,6 77 557 13,8 60 570 10,5
HiM 82 1 726 4,8 72 1 687 4,3 71 1 815 3,9 60 1 793 3,3 61 1 931 3,2
NHH 415 2 572 16,1 419 2 781 15,1 564 3 012 18,7 563 3 047 18,5 639 3 164 20,2
NIH 50 863 5,8 36 744 4,8 20 756 2,6 20 864 2,3 42 960 4,4
NMH 47 563 8,3 32 572 5,6 47 571 8,2 42 620 6,8 32 677 4,7
Delsum SVH 634 6 149 10,3 618 6 259 9,9 755 6 656 11,3 762 6 881 11,1 834 7 302 11,4
HiB 232 5 596 4,1 204 5 536 3,7 261 5 847 4,5 256 6 226 4,1 316 6 398 4,9
HiHe 85 4 073 2,1 142 4 198 3,4 83 4 317 1,9 92 4 581 2,0 127 4 893 2,6
HiL 89 2 921 3,0 128 3 096 4,1 135 3 246 4,2 160 3 632 4,4 147 3 952 3,7
HiOA 424 14 101 3,0 445 13 904 3,2 521 14 023 3,7 538 14 558 3,7 655 15 158 4,3
HiSF 57 2 625 2,2 74 2 628 2,8 70 2 472 2,8 84 2 736 3,1 75 3 105 2,4
HSN 201 10 616 1,9 227 11 122 2,0 270 11 429 2,4 322 12 033 2,7 359 12 134 3,0
HiVo 197 2 833 7,0 212 2 809 7,5 171 2 925 5,8 176 2 959 5,9 168 3 178 5,3
HiØ 100 3 605 2,8 117 3 570 3,3 126 3 728 3,4 114 3 871 2,9 93 4 393 2,1
HSH 55 2 307 2,4 86 2 384 3,6 99 2 610 3,8 120 2 901 4,1 130 2 875 4,5
SH 1 173 0,6 2 178 1,1 0 103 0,0 4 126 3,2 3 94 3,2
Delsum SH 1 441 48 851 2,9 1 637 49 425 3,3 1 736 50 698 3,4 1 866 53 622 3,5 2 073 56 180 3,7
KHiB 54 306 17,6 58 286 20,3 54 305 17,7 55 314 17,5 59 310 19,0
KHiO 21 518 4,1 29 510 5,7 28 483 5,8 41 502 8,2 26 503 5,2
Delsum KHS 75 824 9,1 87 796 10,9 82 788 10,4 96 816 11,8 85 813 10,5
MF 11 918 1,2 17 876 1,9 11 929 1,2 12 914 1,3 15 1 116 1,3
BI 620 14 010 4,4 649 14 215 4,6 680 14 470 4,7 834 14 896 5,6 910 14 545 6,3
VID 29 2 946 1,0 22 3 147 0,7 33 3 301 1,0 38 3 328 1,1 34 3 077 1,1
Delsum PVH 660 17 874 3,7 688 18 238 3,8 724 18 700 3,9 884 19 138 4,6 959 18 738 5,1
ATH 0 156 0,0 0 172 0,0 0 183 0,0 1 195 0,5 0 190 0,0
BDM 0 76 0,0 0 86 0,0 0 77 0,0 4 79 5,1 3 77 3,9
BA 8 136 5,9 0 144 0,0 4 126 3,2 10 147 6,8 14 133 10,5
EH 2 40 5,0 0 23 0,0 0 16 0,0 0 14 0,0 0 24 0,0
DMMH 28 866 3,2 28 800 3,5 39 838 4,7 68 915 7,4 53 1 052 5,0
FIH 0 121 0,0 0 104 0,0 0 85 0,0 0 98 0,0 0 99 0,0
HLB 0 61 0,0 0 44 0,0 0 59 0,0 0 71 0,0 0 69 0,0
HD 2 468 0,4 3 493 0,6 7 497 1,4 2 539 0,4 1 512 0,2
HLT 0 42 0,0 0 45 0,0 0 46 0,0 0 64 0,0 0 125 0,0
HK-M 0 883 0,0 0 957 0,0 21 1 128 1,9 18 1 225 1,5 15 1 146 1,3
LDH 12 789 1,5 9 698 1,3 17 729 2,3 18 754 2,4 26 721 3,6
NLA 17 1 810 0,9 14 1 827 0,8 17 1 649 1,0 8 1 699 0,5 10 1 957 0,5
NDH 0 106 0,0 0 100 0,0 0 99 0,0 0 85 0,0 0 76 0,0
RS 1 201 0,5 0 172 0,0 0 153 0,0 0 154 0,0 0 174 0,0
W-ACT 0 562 0,0 0 489 0,0 0 458 0,0 0 558 0,0 1 634 0,2
Delsum PH 70 6 317 1,1 54 6 154 0,9 105 6 143 1,7 129 6 597 2,0 123 6 989 1,8
Sum 8 357 193 500 4,3 8 463 190 130 4,5 8 996 193 396 4,7 9 765 201 602 4,8 10 761 207 022 5,2

  2011     2012     2013     2014     2015  
  Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel     Inn+ut     Reg.stud.     Andel  
NU 153 10 222 1,5 180 10 469 1,7 234 10 736 2,2 219 10 976 2,0 215 11 509 1,9
NMBU 265 4 635 5,7 261 4 904 5,3 259 5 072 5,1 254 5 219 4,9 289 5 221 5,5
NTNU 2 058 32 585 6,3 2 204 33 586 6,6 2 206 34 635 6,4 2 367 35 692 6,6 2 540 36 690 6,9
UiA 549 9 281 5,9 617 9 498 6,5 581 9 968 5,8 627 10 401 6,0 672 11 033 6,1
UiB 1 269 14 086 9,0 1 479 14 290 10,3 1 605 14 452 11,1 1 523 14 790 10,3 1 626 15 462 10,5
UiO 1 676 26 891 6,2 1 775 26 870 6,6 1 841 26 923 6,8 1 859 26 743 7,0 1 850 27 194 6,8
UiS 315 8 497 3,7 348 8 788 4,0 350 9 140 3,8 379 9 579 4,0 478 10 007 4,8
UiT 561 12 951 4,3 585 13 748 4,3 654 14 806 4,4 628 14 738 4,3 634 15 100 4,2
Delsum U 6 846 119 147 5,7 7 449 122 152 6,1 7 730 125 732 6,1 7 856 128 137 6,1 8 304 132 216 6,3
AHO 78 545 14,3 96 601 16,0 94 613 15,3 77 613 12,6 94 638 14,7
HiM 76 1 995 3,8 55 1 990 2,8 62 1 964 3,2 61 2 192 2,8 96 2 103 4,6
NHH 664 3 265 20,3 734 3 340 22,0 757 3 326 22,8 865 3 383 25,6 858 3 326 25,8
NIH 93 980 9,5 124 1 042 11,9 118 1 025 11,5 113 1 005 11,2 128 1 032 12,4
NMH 42 691 6,1 31 662 4,7 29 658 4,4 35 684 5,1 37 686 5,4
Delsum SVH 953 7 476 12,7 1 040 7 635 13,6 1 060 7 586 14,0 1 151 7 877 14,6 1 213 7 784 15,6
HiB 296 6 770 4,4 322 6 785 4,7 298 6 880 4,3 345 7 245 4,8 350 7 717 4,5
HiHe 192 5 305 3,6 167 5 745 2,9 161 6 154 2,6 173 6 488 2,7 174 7 047 2,5
HiL 143 4 130 3,5 132 4 249 3,1 115 4 204 2,7 160 4 207 3,8 166 4 255 3,9
HiOA 696 15 521 4,5 632 16 005 3,9 609 16 527 3,7 651 17 465 3,7 585 18 033 3,2
HiSF 107 3 212 3,3 73 3 328 2,2 66 3 313 2,0 78 3 425 2,3 83 3 280 2,5
HSN 378 13 096 2,9 440 13 835 3,2 528 14 498 3,6 550 14 908 3,7 613 15 467 4,0
HiVo 179 3 478 5,1 237 3 684 6,4 208 3 648 5,7 164 3 483 4,7 225 3 736 6,0
HiØ 128 4 596 2,8 136 4 810 2,8 157 5 095 3,1 154 5 195 3,0 134 5 306 2,5
HSH 105 2 641 4,0 113 2 916 3,9 84 3 032 2,8 84 3 010 2,8 104 2 992 3,5
SH 8 136 5,9 16 148 10,8 10 114 8,8 9 149 6,0 6 140 4,3
Delsum SH 2 232 58 885 3,8 2 268 61 505 3,7 2 236 63 465 3,5 2 368 65 575 3,6 2 440 67 972 3,6
KHiB 38 319 11,9 38 330 11,5 30 328 9,1 55 323 17,0 49 324 15,1
KHiO 37 515 7,2 32 507 6,3 33 530 6,2 26 524 5,0 34 531 6,4
Delsum KHS 75 834 9,0 70 837 8,4 63 858 7,3 81 847 9,6 83 855 9,7
MF 19 1 107 1,7 21 1 097 1,9 19 1 103 1,7 22 1 241 1,8 33 1 204 2,7
BI 1 148 20 021 5,7 970 22 001 4,4 946 21 633 4,4 939 20 094 4,7 1 078 20 760 5,2
VID 66 3 164 2,1 71 3 218 2,2 65 3 315 2,0 91 3 190 2,9 81 3 440 2,4
Delsum PVH 1 233 24 292 5,1 1 062 26 316 4,0 1 030 26 051 4,0 1 052 24 525 4,3 1 192 25 404 4,7
ATH 0 196 0,0 0 200 0,0 0 201 0,0 0 244 0,0 0 223 0,0
BDM 0 90 0,0 3 83 3,6 4 80 5,0 3 92 3,3 2 83 2,4
BA 8 146 5,5 18 151 11,9 20 145 13,8 18 148 12,2 16 149 10,7
EH 1 18 5,6 1 29 3,4 0 25 0,0 1 29 3,4 - - -
DMMH 52 1 140 4,6 77 1 155 6,7 43 1 160 3,7 44 1 223 3,6 41 1 208 3,4
FIH 0 79 0,0 0 100 0,0 1 121 0,8 0 138 0,0 0 147 0,0
HLB 0 57 0,0 0 30 0,0 0 26 0,0 0 34 0,0 0 49 0,0
HD 9 505 1,8 6 567 1,1 5 533 0,9 8 565 1,4 2 605 0,3
HLT 0 175 0,0 0 333 0,0 0 316 0,0 0 320 0,0 0 282 0,0
HK-M 25 1 318 1,9 15 1 557 1,0 41 2 006 2,0 35 2 345 1,5 44 2 679 1,6
LDH 33 796 4,1 6 758 0,8 28 728 3,8 42 786 5,3 27 897 3,0
NLA 9 1 909 0,5 24 1 863 1,3 10 1 931 0,5 13 1 973 0,7 22 2 113 1,0
NDH 3 89 3,4 3 88 3,4 5 87 5,7 5 82 6,1 3 81 3,7
RS 0 194 0,0 0 162 0,0 0 185 0,0 0 230 0,0 0 257 0,0
W-ACT 1 594 0,2 0 1 329 0,0 5 1 506 0,3 16 1 669 1,0 26 1 810 1,4
Delsum PH 141 7 306 1,9 153 8 405 1,8 162 9 050 1,8 185 9 878 1,9 183 10 583 1,7
Sum 11 480 217 940 5,3 12 042 226 850 5,3 12 281 232 742 5,3 12 693 236 839 5,4 13 415 244 814 5,5

Utvekslingsstudenter: Antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter på årsbasis med unntak av individbaserte avtaler og programmer på FU-nivå. Inkluderer personer uten studierett (studentkategori P). Registrerte studenter: Egenfinansierte personer i studentkategoriene Studenter (S) og Andre (A) om høsten. Studieprogrammer på nivåene forskerutdanning (FU) og videregående skoles nivå (VS) er utelatt.


Kilde: NSD
Tabell 9 Utenlandske studenter av alle registrerte studenter 2006–2015. Prosent

  2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  
NU 3,8 3,5 3,4 5,7 5,6 6,9 7,4 7,0 7,0 7,6
NMBU 12,7 14,0 15,6 13,4 15,6 16,2 16,3 17,6 18,2 17,8
NTNU 5,8 6,6 6,9 7,0 7,5 7,6 8,3 8,9 8,9 9,1
UiA 5,2 5,5 5,7 4,4 5,0 4,7 4,9 7,1 7,6 7,9
UiB 10,9 11,2 12,4 10,3 10,9 10,8 10,7 11,4 11,5 11,8
UiO 11,3 11,9 12,3 12,3 12,4 12,7 13,4 14,2 14,6 15,0
UiS 6,8 7,0 8,5 8,9 9,2 9,6 10,5 11,0 12,3 13,3
UiT 8,0 8,4 9,2 9,5 9,4 10,5 10,7 11,7 12,1 12,3
Delsum U 8,3 8,7 9,1 9,0 9,3 9,6 10,1 10,8 11,1 11,4
AHO 8,9 11,6 11,6 13,5 18,1 16,3 21,0 21,2 21,9 26,3
HiM 6,5 8,1 7,2 8,0 7,5 8,3 8,6 7,9 10,3 10,1
NHH 8,5 9,4 10,8 11,3 12,1 13,2 13,7 14,0 14,2 13,6
NIH 3,1 1,4 3,0 2,6 4,9 6,7 7,8 8,1 8,3 8,7
NMH 8,2 8,0 9,8 13,1 18,2 17,9 22,1 22,3 21,2 22,4
Delsum SVH 7,2 8,1 8,9 9,7 11,0 11,7 12,8 13,0 13,6 13,8
HiB 2,6 2,8 3,0 3,4 3,2 3,7 3,1 3,6 3,9 5,0
HiHe 1,9 2,5 3,0 3,5 4,7 4,9 5,2 5,1 5,7 6,2
HiL 1,7 1,3 1,4 1,8 2,2 2,3 2,8 2,8 3,8 4,6
HiOA 6,7 7,7 8,1 7,9 7,4 7,9 6,6 7,5 8,5 9,1
HiSF 1,0 1,8 2,3 1,9 2,1 2,5 1,7 3,0 3,0 3,8
HSN 4,2 4,2 4,7 5,2 5,6 5,6 7,1 7,5 8,5 8,6
HiVo 3,4 3,5 3,8 4,2 3,8 3,9 4,8 4,8 5,9 6,6
HiØ 3,7 4,9 5,4 5,6 6,2 6,2 6,7 7,4 8,2 8,2
HSH 3,0 2,9 3,3 2,4 4,9 5,8 6,6 6,2 5,8 5,8
SH 18,0 10,3 34,1 18,3 10,2 17,7 14,9 25,9 26,2 36,4
Delsum SH 4,1 4,5 5,0 5,0 5,2 5,5 5,6 6,1 6,9 7,4
KHiB 11,4 10,8 10,5 10,2 13,9 17,9 23,3 23,8 31,9 33,6
KHiO 11,6 12,2 12,8 14,5 12,3 16,6 19,9 22,2 26,8 30,1
Delsum KHS 11,5 11,7 11,9 12,9 12,9 17,1 21,3 22,8 28,8 31,4
MF 2,7 3,0 2,2 2,6 3,7 5,1 7,0 11,2 19,7 26,5
BI 0 0 0 5,2 5,5 7,8 7,3 7,7 9,4 10,0
VID 3,0 2,4 2,4 3,0 2,4 3,2 4,6 5,3 5,6 6,6
Delsum PVH 0,6 0,6 0,5 4,7 4,9 7,1 7,0 7,6 9,4 10,3
ATH 5,1 2,9 2,2 3,1 2,6 2,6 5 7,5 4,5 6,3
BDM 0 0 0 10,1 11,7 13,3 18,1 21,3 22,8 79,5
BA 0 0 0 17,0 23,3 78,8 17,2 20,7 24,3 24,8
EH 0 0 0 85,7 83,3 72,2 100 88 82,8 -
DMMH 2,1 2,1 1,7 2,1 2,5 1,8 2,3 2,0 1,8 2,6
FIH 3,3 4,8 9,4 8,2 11,1 5,1 6 5,0 5,1 6,1
HLB 0 0 0 0 0 3,5 10 3,8 2,9 0
HD 2,6 3,0 2,8 8,0 1,8 2,4 4,2 6,6 6,4 4,6
HLT 0 0 0 37,5 21,6 42,9 54,1 68,7 65,3 58,2
HK-M 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
LDH 7,2 3,3 5,3 6,2 3,3 2,1 3,3 5,1 5,0 4,7
NLA 1,3 1,5 1,5 2,1 2,2 1,8 2,0 2,3 2,4 3,3
NDH 0 2 1,0 12,9 17,1 22,5 19,3 14,9 12,2 8,6
RS 0 0 0 18,8 22,4 25,8 27,8 24,9 28,3 26,5
W-ACT 0 0 0 0,5 1,6 0,7 1,4 1,7 2,8 5,0
Delsum PH 1,9 1,5 1,7 4,1 3,9 5,3 5,5 5,9 5,8 5,9
Alle 6,3 6,6 7,0 7,4 7,7 8,2 8,5 9,1 9,7 10,1

Tabellen viser prosentandel egenfinansierte utenlandske studenter (høstsemester), eksklusive studenter på studieprogrammer for forskerutdanning/andre programmer. Utenlandske studenter inkluderer personer uten studierett.


Kilde: NSD
Tabell 10 Erasmusstudenter 2015

  Utreisende     Innreisende  
  Erasmusstudenter     Andre     Erasmusstudenter     Andre  
NU 14 45 41 87
NMBU 51 93 123 22
NTNU 263 700 1 253 309
UiA 85 291 223 60
UiB 216 372 715 286
UiO 178 405 723 484
UiS 32 173 219 37
UiT 66 132 250 134
Delsum U 905 2 211 3 547 1 419
AHO 20 10 52 12
HiM 4 13 47 20
NHH 211 316 223 108
NIH 6 38 65 19
NMH 9 5 14 9
Delsum SVH 250 382 401 168
HiB 42 198 89 21
HiHe 16 60 69 13
HiL 40 46 68 12
HiOA 79 243 216 41
HiSF 5 32 23 9
HSN 56 223 246 82
HiVo 56 57 94 18
HiØ 4 58 54 4
HSH 10 22 69 -
SH - 1 - 4
Delsum SH 308 940 928 204
KHiB 11 15 17 6
KHiO 7 7 16 3
Delsum KHS 18 22 33 9
MF 1 10 11 3
BI 152 347 186 393
VID 14 46 11 5
Delsum PVH 167 403 208 401
BDM 2 - - -
BA 4 2 9 1
DMMH 9 18 10 4
HD - 2 - -
HK-M 5 39 - -
LDH 2 23 2 -
NLA - 17 - 2
NDH 3 - - -
W-ACT 15 2 9 -
Delsum PH 40 103 30 7
Sum 1 688 4 061 5 147 2 208

Antall avsluttede utvekslingsopphold av minst tre måneders varighet på Erasmus+, samt andre avtaler. Individbaserte avtaler, kvotestudenter og studenter på forskerutdanning holdes utenom.


Kilde: NSD