DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH

Rapportering studentsamskipnader


Årstall:
Instkode Institusjon 2016
Hele året
9302 Studentsamskipnaden i Molde Excel 2007
9303 Studentsamskipnaden i Volda Excel 2007
9304 Studentsamskipnaden i Agder Excel 2007
9305 Studentsamskipnaden i Bergen Excel 2007
9310 Studentsamskipnaden i Hedmark Excel 2007
9311 Studentsamskipnaden i Indre Finnmark Excel 2007
9315 Studentsamskipnaden i Oppland Excel 2007
9317 Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane Excel 2007
9318 Studentsamskipnaden i Stavanger Excel 2007
9321 Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim Excel 2007
9323 Studentsamskipnaden i Østfold Excel 2007
9324 Studentsamskipnaden i Ås Excel 2007
9325 Studentsamskipnaden Stord/Haugesund Excel 2007
9326 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Excel 2007
9327 Norges arktiske studentsamskipnad Excel 2007
9329 Nord Studentsamskipnad Excel 2007
9330 Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge Excel 2007
ALLE Samletabell for studentsamskipnadene