Totalt antall doktorgradsavtaler

Valgte variabler:
Årstall: 2017 Semester: Høst Finansieringskilde: Totalt

Institusjonstype 2013 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt Totalt
Private høyskoler - 15 - -
Private vitenskapelige høyskoler 169 163 190 192
Statlige høyskoler 258 353 406 539
Statlige vitenskapelige høyskoler 341 338 332 303
Universiteter 8 667 8 716 8 947 9 264
Sum 9 435 9 585 9 875 10 298

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.

Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)