DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Totalt antall doktorgradsavtaler

Totalt antall doktorgradsavtaler

Vis instkode | Bytt til - som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt Totalt
Det teologiske menighetsfakultet 57 55 58 56
Handelshøyskolen BI 86 80 81 77
Misjonshøgskolen 26 28 0 0
VID vitenskapelige høgskole 0 0 51 59
Sum 169 163 190 192

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.