DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Totalt antall doktorgradsavtaler

Totalt antall doktorgradsavtaler

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Vitenskapelige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt Totalt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 56 51 62 59
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 31 28 36 37
Norges handelshøyskole 127 134 129 101
Norges idrettshøgskole 81 82 75 75
Norges musikkhøgskole 46 43 30 31
Sum 341 338 332 303

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.