DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Totalt antall doktorgradsavtaler

Totalt antall doktorgradsavtaler

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Universiteter
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Nord universitet - - - 123 155
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - 522 515 527 521
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2 434 2 363 2 342 2 484 2 581
Universitetet for miljø- og biovitenskap 460 - - - -
Universitetet i Agder 148 166 180 201 234
Universitetet i Bergen 1 508 1 488 1 539 1 507 1 550
Universitetet i Nordland 117 114 113 - -
Universitetet i Oslo 3 082 3 018 2 962 2 982 3 036
Universitetet i Stavanger 285 284 297 329 389
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 714 712 768 794 798
Sum 8 748 8 667 8 716 8 947 9 264

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.