DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Totalt antall doktorgradsavtaler

Totalt antall doktorgradsavtaler

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Statlige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Høgskolen i Bergen - - - 13 -
Høgskolen i Buskerud og Vestfold - 36 55 71 -
Høgskolen i Gjøvik 22 24 39 - -
Høgskolen i Hedmark 10 31 32 36 44
Høgskolen i Lillehammer 15 25 34 40 50
Høgskolen i Narvik - 1 4 - -
Høgskolen i Oslo og Akershus 62 94 127 172 219
Høgskolen i Sør-Trøndelag - 2 7 - -
Høgskolen i Sørøst-Norge - - - - 166
Høgskolen i Telemark 41 45 55 60 -
Høgskolen i Vestfold 22 - - - -
Høgskulen i Volda - - - 14 18
Høgskulen på Vestlandet - - - - 33
Samisk høgskole - - - - 9
Sum 172 258 353 406 539

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.