DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Totalt antall doktorgradsavtaler

Totalt antall doktorgradsavtaler

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2011 2012 2013 2014 2015
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Private høyskoler - - - 15 -
Private vitenskapelige høyskoler 157 160 169 163 190
Statlige høyskoler 117 172 258 353 406
Statlige vitenskapelige høyskoler 428 443 342 338 332
Universiteter 8 335 8 749 8 667 8 717 8 949
Sum 9 037 9 524 9 436 9 586 9 877

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.