DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Totalt antall doktorgradsavtaler

Totalt antall doktorgradsavtaler

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013
Totalt Totalt Totalt Totalt
Private vitenskapelige høyskoler 158 157 160 169
Statlige høyskoler 185 117 172 258
Statlige vitenskapelige høyskoler 406 428 443 342
Universiteter 8 146 8 335 8 749 8 667
Sum 8 895 9 037 9 524 9 436

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.