DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Totalt antall doktorgradsavtaler

Totalt antall doktorgradsavtaler

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2009 2010 2011 2012
Totalt Totalt Totalt Totalt
Private vitenskapelige høyskoler 131 158 157 160
Statlige høyskoler 118 185 117 172
Statlige vitenskapelige høyskoler 403 406 428 443
Universiteter 7 723 8 146 8 339 8 757
Sum 8 375 8 895 9 041 9 532

Merk: Fra og med 2012 innrapporteres vårdata 15. februar året etter, og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2012 høst blir altså først tilgjengelig 15. oktober 2013.