DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Totalt antall doktorgradsavtaler

Totalt antall doktorgradsavtaler

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt Totalt
Private høyskoler - 15 - -
Private vitenskapelige høyskoler 169 163 190 192
Statlige høyskoler 258 353 406 539
Statlige vitenskapelige høyskoler 341 338 332 303
Universiteter 8 667 8 716 8 947 9 264
Sum 9 435 9 585 9 875 10 298

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.