Nye doktorgradsavtaler

Valgte variabler:
Årstall: 2017 Semester: Finansieringskilde: Totalt

Institusjonstype 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Private høyskoler - 6 - - -
Private vitenskapelige høyskoler 22 22 37 31 7
Statlige høyskoler 108 106 152 164 78
Statlige vitenskapelige høyskoler 72 48 57 38 18
Universiteter 1 497 1 592 1 652 1 707 723
Sum 1 699 1 774 1 898 1 940 826

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.

Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)