Nye doktorgradsavtaler

Valgte variabler:
Årstall: 2016 Semester: Finansieringskilde: Totalt

Institusjonstype 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Private høyskoler - - 6 - -
Private vitenskapelige høyskoler 31 22 22 37 31
Statlige høyskoler 55 108 106 152 164
Statlige vitenskapelige høyskoler 68 72 48 57 38
Universiteter 1 452 1 497 1 592 1 652 1 707
Sum 1 606 1 699 1 774 1 898 1 940

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.

Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)