DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Nye doktorgradsavtaler

Nye doktorgradsavtaler

Skjul insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Insttype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
82 Private høyskoler - 6 - - -
83 Private vitenskapelige høyskoler 22 22 37 31 7
02 Statlige høyskoler 108 106 152 164 78
12 Statlige vitenskapelige høyskoler 72 48 57 38 18
11 Universiteter 1 497 1 592 1 652 1 707 723
Sum 1 699 1 774 1 898 1 940 826

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.