DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Nye doktorgradsavtaler

Nye doktorgradsavtaler

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Vitenskapelige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 8 7 12 4 1
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 6 4 11 7 7
Norges handelshøyskole 18 22 20 11 2
Norges idrettshøgskole 23 8 9 10 8
Norges musikkhøgskole 7 7 5 6 -
Norges veterinærhøgskole 10 - - - -
Sum 72 48 57 38 18

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.