DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Nye doktorgradsavtaler

Nye doktorgradsavtaler

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Universiteter
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Nord universitet - - 19 41 21
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 47 107 106 103 38
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 360 410 468 472 169
Universitetet for miljø- og biovitenskap 33 - - - -
Universitetet i Agder 40 47 48 60 24
Universitetet i Bergen 266 232 231 263 128
Universitetet i Nordland 23 22 16 - -
Universitetet i Oslo 531 543 533 529 216
Universitetet i Stavanger 60 48 80 90 36
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 137 183 151 149 91
Sum 1 497 1 592 1 652 1 707 723

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.