DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Nye doktorgradsavtaler

Nye doktorgradsavtaler

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Universiteter
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Nord universitet - - - 19 41
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - 47 107 106 103
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 351 360 410 468 472
Universitetet for miljø- og biovitenskap 75 33 - - -
Universitetet i Agder 34 40 47 48 60
Universitetet i Bergen 268 266 232 231 263
Universitetet i Nordland 14 23 22 16 -
Universitetet i Oslo 525 531 543 533 529
Universitetet i Stavanger 63 60 48 80 90
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 122 137 183 151 149
Sum 1 452 1 497 1 592 1 652 1 707

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.