DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Nye doktorgradsavtaler

Nye doktorgradsavtaler

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Statlige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Høgskolen i Bergen - - 13 4 -
Høgskolen i Buskerud og Vestfold 16 20 24 6 -
Høgskolen i Gjøvik 10 11 7 - -
Høgskolen i Hedmark 18 4 5 11 3
Høgskolen i Lillehammer 11 10 10 11 4
Høgskolen i Narvik - 3 - - -
Høgskolen i Oslo og Akershus 36 42 62 54 30
Høgskolen i Sør-Trøndelag - 1 - - -
Høgskolen i Sørøst-Norge - - - 30 25
Høgskolen i Telemark 16 15 17 7 -
Høgskolen i Vestfold 1 - - - -
Høgskulen i Volda - - 14 15 1
Høgskulen på Vestlandet - - - 17 15
Samisk høgskole - - - 9 -
Sum 108 106 152 164 78

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.