DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Nye doktorgradsavtaler

Nye doktorgradsavtaler

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Statlige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Høgskolen i Bergen - - - 13 4
Høgskolen i Buskerud og Vestfold - 16 20 24 6
Høgskolen i Gjøvik 7 10 11 7 -
Høgskolen i Hedmark 8 18 4 5 11
Høgskolen i Lillehammer 5 11 10 10 11
Høgskolen i Narvik - - 3 - -
Høgskolen i Oslo og Akershus 16 36 42 62 54
Høgskolen i Sør-Trøndelag - - 1 - -
Høgskolen i Sørøst-Norge - - - - 30
Høgskolen i Telemark 12 16 15 17 7
Høgskolen i Vestfold 7 1 - - -
Høgskulen i Volda - - - 14 15
Høgskulen på Vestlandet - - - - 17
Samisk høgskole - - - - 9
Sum 55 108 106 152 164

Merk: Vårdata innrapporteres 15. februar året etter og høstdata 15. oktober året etter. Tall for 2014 høst vil altså bli tilgjengelig 15. oktober 2015.