DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Avlagte doktorgrader

Avlagte doktorgrader

Skjul instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Universiteter
Instkode Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Tabellen er sortert i stigende rekkef?lge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
1174 Nord universitet - - - 8 4
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - 93 94 87 44
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 371 367 342 366 186
1170 Universitetet for miljø- og biovitenskap 71 - - - -
1171 Universitetet i Agder 18 27 20 26 20
1120 Universitetet i Bergen 265 216 246 227 116
1172 Universitetet i Nordland 19 20 13 - -
1110 Universitetet i Oslo 524 519 484 451 287
1160 Universitetet i Stavanger 34 26 40 47 23
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 123 101 101 104 76
Sum 1 425 1 369 1 340 1 316 756