DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Avlagte doktorgrader

Avlagte doktorgrader

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Private vitenskapelige høyskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Tabellen er sortert i stigende rekkef?lge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Det teologiske menighetsfakultet 3 5 11 5 6
Handelshøyskolen BI 9 13 8 12 14
Misjonshøgskolen 1 3 5 - -
VID vitenskapelige høgskole - - - 3 5
Sum 13 21 24 20 25